Käru Põhikooli õpilased laulsid eile Käru Südamekodus jõululaule, laste juhendaja ja muusikaõpetaja on Ellen Nugis. Peale kontserti vaadati majas kahes jaos filmi Erik Kivisüda. Esmalt said kinno õpilased ja peale lõunat vaatasid sama filmi maja elanikud. Mõlemal seansil oli rohke osavõtt ja südamlik film sai hea tagasiside. Hooldekodu elanikud tänavad koolipere, et nad meid külastasid ♡
19. detsembril on toimumas põlvkondadevaheline jõulukohtumine, mis taas toob tegemist ja rõõmu majja.
Fotode autorid Triin ja Anne.