Eelmisel aastal saatis Käru Südamekodu taotluse dementsusesõbraliku asutuse märgise saamiseks.
Täna andis Dementsus Kompetentsikeskuse juht Pipi-Liis Siemann heaks kiidetud otsusega meile märgise üle.
Käru Südamekodus on 25 dementsusega inimese teenuskohta.