Südamekodude juhtide õppereisi teisel päeval külastasime Iirimaa hooldekodude liidu peakontorit, kus kohtusime liidu esindajatega. Liidu juht Tadhg Daly tegi meile ülevaate hooldekodusid esindava liidu tegemistest ja üldhooldusteenusest Iirimaal. Kohtumisel tegi ka ettekande Royal College of Surgeons in Ireland professor Marie Carney, kes rääkis meile hoolduspersonali koolitamisest ja koolitsusstrateegiast.
Lisaks tegi ettekande HIQA esindaja Susan Cliffe, kes rääkis meile hooldusteenusega seotud regulatsioonidest ja järelevalvest. HIQA (Health Information and Quality Authority) on organisatsioon, kes teostab ametliku järelevalvet hooldekodudele.
Päeva teises pooles külastasime TLC Citywest hooldekodu. Hooldekodu tegemisi tutvustas meile juhataja Linda McKenna.

Thank you Nursing Homes Ireland, HIQA and TLC Centre! ❤️

Südamekodude juhtide koolitusprogrammi rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm.