Tuleohutuskoolitused OÜ Ivo Piir viis täna läbi evakuatsiooniõppuse Käru Südamekodus.
Õppuse eesmärgid:
1) harjutada asutuse töötajate valmisolekut reageerida tulekahju olukorrale ettevõttes;
2) kontrollida ATS seadmete kasutamise oskust;
3) harjutada tulekustutite kasutamist põlengu kustutamisel;
4) läbida tuleohutuse loeng, vastavalt nõuetele.
Praktilise harjutuse kokkuvõte:
Tegutsemine tulekahju tuvastamisel ning klientide evakueerimisel olid väga head.
Kõik õppurid tunnistasid, et reaalne ohuolukord võib paljuski erineda sellest, mis juhtumit täna oli vaja lahendada, kuid läbi õppimise ja küsimuste saadi targemaks ja julgemaks, et olla valmis ka kõige halvemaks.