Südamekodude juhid on läbi koolitusprogrammi viimasel õppereisil ja täiendamas end Barcelonas.

Täna kohtusime Barcelonas Eesti Vabariigi konsulaadis auasekonsul mr David Roviraga, kes rääkis Barcelona ajaloost ja sellest, kuidas otsustati hakata konsuliks Eestile aastatel 1995-1996.

Päeva teine pool viis meid teadmisi saama hooldekodusse Refugi d’Obreres, mis on asutatud 100 aastat tagasi tingimusel, et seal saavad elada ja saavad hoolekandeteenust vaid naised. Hooldusjuht Raquel Montilla rääkis hooldekodu tööst ja tutvustas põhjalikult asutust ja selle toimimisest. Alates teenustest, mida elanikud vajavad ja meditsiiniteenuste tagamisest. Tegevusjuhendaja Carmen Freixes tutvustas elanike päeva- ja nädalaplaani, kuidas elanike aega sisustatakse ja milliseid ettevalmistusi tehakse seonduvalt tähtpäevade või aastaaegade vaheldumisega. Väga oluliseks peeti avarat aeda, kus elankud saavad aega veeta üksi, omavahel või pereliikmetega.

Südamekodude juhid on käinud Maltal ja Iirimaal. Maltal saime põhjalikud teadmised dementsusega inimeste hooldusvajadusest ja õppisime parimaid praktikaid oma ala parimatelt asjatundjatelt, põhjaliku ülevaate saime Iirimaal seal toimivast hoolekandesüsteemist. Mõlemad kogemused andsid uusi teadmisi ja võimaluse tutvuda paljude erinevate hoolekandeasutustega.

Südamekodude juhtide koolitusprogrammi rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm.