Südamekodude juhid keskendusid kolmandal õppepäeval peamiselt hooldekodude personaliga seonduvale temaatikale nagu tööaeg, motivatsioon. Eakate kodu Residencia Hospital de Sant Miquel – Fundació Albà tegevjuht Pau Burillo koos meditsiinijuht Alfons Cordomiga rääkisid oma juhitava hooldekodu näitel hooldustöötajate motivatsioonist ja töötingimustest asutuses ja Barcelonas üldiselt. Hiljem keskendusime teenuse osutamisele ja tutvusime eakate koduga, kus elasid peamiselt liikumispuudega ja mäluhäiretega inimesed.

Peale lõunat kohtusime Barcelona linnavalitsuses aselinnapea Sonia Fuertesega, kes tegutseb sotsiaalalal ühiskonnavolinikuna. Barcelona on eesrindlik sotsiaalteenuste arendaja. Aselinnapea ettekandest selgus, et on mitmeid innovatsiooniprojekte käivitatud, mis aitab vananeva ühiskonna survestatust paremini organiseerida. On leitud lahendusi, kuidas väga suurtes piirkondades kasvatada kogukonna kaasatust ja motivatsiooni paremaks koostööks vahetult sotsiaalteenuseid osutavate inimsete vahel. Samuti on käivitunud projekt VilaVeïna, mis seob väikesed kogukonnad koos erinevate teenustega nagu raamatukogud, koduteenused ja muud vajalikud teenused vanemaealistele ja inimestele.
Kas robotid on meie tulevik? Palju elevust ja küsimusi tekitas pilootprojekt, kus koduhooldusteenusel aitab teenust osutada robot, kelle ülesandeks on pakkuda seltsi, ta oskab helistada, annab hoiatusi, nõustab ja julgustab ja palju muud. Antud projekt on alles katsetamisel, kuid kasutajate poolt palju positiivset tagasisidet saanud.

Südamekodude juhtide koolitusprogrammi rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm.