Sotsiaalminiateerium toetab hooldekodudes hingehoiuteenust. Uued lepingud teenuse osutamiseks hakkavad kehtima 01.01.2024 aastal.
Paide ja Käru Südamekodud leppisid kokku hingehoiuteenuse osutamise EELK Paide Püha Risti koguduse õpetaja Andres Tšumakoviga, kes külastab alates novembrist mõlema kodu elanike 2. ja 4. reedel ning vajadusest lähtuvalt.
Riik toetab hingehoiuteenuse osutamist COVIDI tulemisega seonduvalt, kus paljud elanikud hooldekodus jäid olukorrast tingituna ilma suuremast lähedaste tähelepanust. Seonduvalt vaimse tervise süvenevate probleemidega tuntakse vajadust toetada igat hädasolijat.

Pildistas Aivar-Joel Rikk, Paide Püha Risti Kiriku juhatuse esimees