Täna kogunesid Südamekodude juhid Pirita Südamekodu seminariruumi, et teha kokkuvõtteid aastasel perioodil läbitud õpirännetest ja läbida viimane kokkuvõttev seminar seonduvalt Erasmus+ õpirändega.
Muuhulgas tutvustas Jane Kallion Pirita Südamekodu juhataja kodu töid ja tegemisi võrdluseks välisriikidest saadud kogemustele.