Südamekodude töötajad osalevad sellel sügisel dementsusteemalisel sisekoolitajate programmis, mida rahastab riik. Programmi eesmärk on anda koolitatavale teadmiseid ja oskuseid, kuidas õpetada hoolekandeasutuste töötajaid mäluhäiretega inimeste eest hoolt kandma, mõistma nende vajadusi ja täitma nende päevi helgete kogemustega, säilitades inimese mälu ja igapäevaseid oskuseid.
Piltidel sisekoolitajaks õppiv Christina Maria Mäemurd, kes on jagamas kolleegidele esimesi omandatud teadmisi nii teoorias, kui praktiliste ülesannete toel. Õpitut töös kasutades tõstab see teenusekvaliteeti ja parandab töötaja mõistmist abivajate suhtes.