Südamekodude kvaliteedi ja teenuste juht Keiu Talve osales 17. mail Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi kohtumisel, kus arutleti uue sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku üle (Social Services of Excellence). Kohtumisel osalesid erinevad EL institutsioonide esindajad ja sotsiaalteenuse huvigruppide esindusorganisatsioonide esindajad.

Keiu Talve osales kohtumisel Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi kutsel ning tutvustas EQUASS kvaliteedimudeli põhimõtteid ja ülesehitust, selle tulevikuplaane ning ka soovitusi komisjonile uue raamistiku loomiseks.

“Uus Euroopa tasandi kvaliteediraamistik võiks anda liikmesriikidele selgema suuna sotsiaalteenuste arendamiseks arvestades ka muid maailmas toimuvaid muutusi ja arenguid — näiteks jätkusuutlikkus, tehnoloogia ning andmete kasutamine. Kindlasti ei saa unarusse jätta inimõiguste kaitset, sest selles valdkonnas on alati veel midagi ära teha, et kõigil inimestel (sh ka puuetega inimestel) oleksid võrdsed õigused ühiskonnas osalemiseks,” rääkis Keiu Talve töö sisust.

Viimane Euroopa Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Raamistik valmis 2010. aastal ega saanud tol korral väga suurt heakskiitu liikmesriikidelt. Sel korral proovitakse olukorda parandada. Peamisteks märksõnadeks uues raamistikus saavad olema:
— ligipääsetavus
— integreeritud teenused
— inimõigused ja
— vastavus kvaliteedinõuetele
Uus kvaliteediraamistik valmib oktooris 2024.

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormil on Euroopa tasandi esindusorganisatsioonidest kõige pikem kogemus sotsiaalteenuse kvaliteedi edendamisega Euroopas, neile kuulub EQUASS kvaliteedisüsteemi, mida on ka Eestis alates 2010. aastast rakendatud ja mille pinnalt oleme saanud oma teadmised sotsiaalteenuste kvaliteedi kohta.