Täna toimub Lihula Südamekodus erihoolekande osakonna töötajatele Sotsiaalkindlustusameti korraldatud WHO Human Rights’i koolitus. Käsitletakse klientide õigusi ja võimalusi nende tagamisel. Päeva lõpuks valmib arendusplaan, kus on kirjeldatud edaspidised tegevused läbi mille tõsta teenuse kvaliteeti.