EfTEN Real Estate Fund III AS-i tütarettevõtjad omandasid Valkla Südamekodu kinnistu ja Tartu Südamekodu hoonestusõiguse

EfTEN Valkla OÜ viis lõpule tehingu, millega omandas Südamekodud AS-lt Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas Valklaranna tee 36 asuva kinnistu (registriosa nr 14211002), millel asuvad renoveerimist vajava hooldekodu hooned. Varasemalt (s.o 18.03.2022) on fond teatanud börsile võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisest, milles kokkulepitud omandi üleandmise ja asjaõiguslepingu sõlmimise eeldused on täidetud, sh on tehingu lõpule viimiseks andnud oma heakskiidu Konkurentsiamet ja sõlmitud on üürileping, mille alusel jääb hooneid pikaajaliselt (10 + 10 aastat) üürima Südamekodud AS-i tütarettevõte Valkla Südamekodu OÜ. Üürnik alustab üüri tasumist alates 28.04.2022. Fond kavandab koostöös Südamekodud AS-ga hooldekodu hoonete etapiviisilist renoveerimist, mis võiks tulevikus mahutada kuni 250 klienti. Ehitushange on kavas läbi viia järgneva kolme kuu jooksul.

EfTEN Ermi OÜ viis lõpule tehingu Südamekodud AS-lt Tartumaal Tartu vallas, Tila külas, Ermi tn 13 asuva hoonestusõiguse (registriosa nr 17851050) omandamiseks. Varasemalt (samuti 18.03.2022) on fond teatanud börsile võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisest, milles kokkulepitud omandi üleandmise ja asjaõiguslepingu sõlmimise eeldused on täidetud, sh on tehingu lõpule viimiseks andnud oma heakskiidu Konkurentsiamet ja Tartu vald kui hoonestusõigusega koormatud kinnisasja omanik ning sõlmitud on üürileping, mille alusel jääb hooldekodu pikaajaliselt (ehitatava hooldekodu valmimise järgselt 10 + 10 aastat) üürima Südamekodud AS-i tütarettevõte Tartu Südamekodu OÜ. Üürnik alustab üüri tasumist alates hooldekodu valmimisest. Fond kavandab koos Südamekodud AS-ga hoonestusõiguse alusel kasutatavale maale rajada hooldekodu minimaalselt kuni 120-le kliendile. Käesolevaks ajaks ei ole ehitushanget korraldatud.