Täna tähistasime Kärus jaanipäeva, kus esines jaanilauludega meie oma maja ansambel Laululinnud, kes kaasasid ühislauludega kõiki jaanipeol osalejaid, ansambli juhendaja on Margit Sarri.
Traditsiooniliselt tänasime maja elanike, kes on aasta jooksul silma paistnud aktiivse osalemisega üritustel või lugenud palju raamatuid või on olnud tubli tervisesportlane. Tänukirjad said Mihkel, Reet, Elsa, Maila, Toomas, Jüri, Saima.
Tunnistame, et elanikud ja kollektiiv tänasid ka töötajaid ja eriline tänu läks meie kauaaegsele töötajale, kes lõpetas koolituse – Õed tagasi tervishoidu, samuti tänasime seitset hooldajat, kes läbisid pädevuskoolituse ja omandasid hooldustöötaja kutsekvalifikatsiooni, mis tähendab meie kodule veelgi paremat kvaliteeti meie töös.
Peo käigus süütasime JAANI kaasabil jaanitule ja mängisime sportlike mänge.
Soovime kõikidele häid saabuvaid pühi!