Saada sõnum

Meie teenuste arendamiseks on tagasiside ja ettepanekud väga olulised, siin on võimalus oma mõtete edastamiseks. Sõnumi kaudu võib esitada küsimusi või siis saata konkreetseid ettepanekuid teenuse parendamiseks.