Kunda Südamekodu

Kunda Südamekodu on eakate- ja kergemate puuetega inimeste kodu, mis asub Tallinnast 100 km kaugusel Kunda linnas. Südamekodu hoone paikneb vaikses, rahulikus linnaäärses piirkonnas. Klientide ning nende lähedaste hea- ja rahulolu on olulised, personal pakub professionaalset, hoolivat ning kliendi vajadusi arvestavat hooldusteenust.
Pakutakse nii ööpäevaringset üldhooldusteenust kui ka lühiajalist ehk intervallhooldust.

Alates 825.- eurot

Südamekodu hoone paikneb vaikses, rahulikus metsaäärses piirkonnas. 

Meil on plaanis renoveerida õueala: ehitada piirdeaed ümber territooriumi, rajada iluaed ning lisada aeda puhkealasid. Samuti ehitada välilift, mille tulemusel pääsevad ka teise korruse kliendid kergema pingutusega aeda jalutama.

Klientide ning nende lähedaste heaolu ja rahulolu on meile väga olulised. Kunda Südamekodu personal annab endast parima, et pakkuda klientidele professionaalset, hoolivat ning kliendi vajadusi arvestavat hooldusteenust. Kunda Südamekodul on sõlmitud Eesti Haigekassaga õendusteenuse osutamise leping. Õde jälgib klientide tervislikku seisundit, teeb koostööd klientide perearstidega ja eriarstidega, korraldab retseptide pikendamise ning apteegist ravimite toomise.

Elukorraldus

 • Toitlustust pakume 4 korda päevas. Toidud on maitsvad ja kodused.
 • Pesu pesemine toimub kohapeal.
 • Koos tähistame sünnipäevi ning muid tähtpäevi.
 • Klientide külastamised toimuvad koroona ajal kokkuleppel hooldekoduga.
 • Lisateenusena saab tellida juuksuri- ja pediküüriteenust.

Teenused

Meditsiinilised teenused

Kunda Südamekodus töötab meditsiiniõde, kes jälgib klientide tervislikku seisundit, teeb koostööd klientide perearstidega ja eriarstidega, korraldab retseptide pikendamise ning apteegist ravimite toomise. Parema hooldustulemuse saavutamiseks saab võimalusel kasutada funktsionaalvoodeid ja lamatistevastaseid madratseid ning laenutada abivahendeid liikuvuse parandamiseks

Hügieeniteenused

Iganädalane kliendi üldpesu, mille käigus tehakse käte ja jalgade hooldust. Korra nädalas (vajadusel sagedamini) pestakse isiklikku- ja voodipesu ning koristatakse tube.

Arendavad teenused

Sündmusi käib majas läbi viimas raamatukogutöötaja, toimuvad erinevad huvitegevused, mälutreening jm. Võimalus on kasutada raamatukogu ja puhkeruumi, lugemiseks on värsked ajalehed, interneti kasutamise võimalus. Igal korrusel on televiisor. Päeva- ja huvitegevuste läbiviimisel arvestatakse elanike soove ja vajadusi ning kõik tegevused on kohandatud vastavalt igaühe võimetele. 

Toitlustus

Kolm korda päevas serveeritakse oma köögis valmistatud maitsvaid koduseid toite, soovijatele vahepala võimalus. Menüü koostamisel arvestatakse diabeetikute ja allergikute vajadusi. Igal korrusel on kohvi ja tee keetmise võimalus ning ühine külmkapp klientidele.

Teenused lähedastele

Majas on privaatne kohtumisruum.

Looduskeskkond

Maja ümber laiub kaunis viljapuuaed.

Majutus

Majutus on 2-ja 3-kohalistes tubades. Korruste vahel liigub ratastooli tõstuk.

Kontaktid

Juhataja

Derry Vimberg

+372 5818 9632

kunda@sudamekodud.ee

+372 5341 9485 perenaine

+372 5190 5620 õde

+372 5818 9633 1. korruse hooldajad

+372 5818 9631 2. korruse hooldajad

Külastused

Pakkide toomine elanikele

Elanikele toodud/saadetud pakke võtame vastu ja anname üle. Palume pakk anda töötaja kätte, kes toimetab selle paki saajale tuppa.

Andmed

Ehitajate 3, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond

Südamekodud AS (reg kood 14168513)
Juriidiline aadress Karjavälja tänav 4, Tallinn 12918
Arvelduskonto: EE207700771002349823

Küsi vaba kohta

  Hinnakiri

  PAKUTAV TEENUS TEENUSE MAKSUMUS
  ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE I

  Teenus sisaldab: majutust, toitlustamist, ööpäevaringset hooldust ja meditsiinilist järelevalvet, pesu pesemist ja võimalust osaleda vabaaja tegevustes.

  Klient vajab peamiselt päevast hooldaja kõrvalabi.

  Klient tuleb iseseisvalt toime paljude enesehooldustoimingutega, kuid  vajab vähest või osalist juhendamist ja kõrvalabi igapäevaste toimingute juures (koristamine, asjaajamine, väljas liikumine).

  825 €*
  ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE II

  Teenus sisaldab: majutust, toitlustamist, ööpäevaringset hooldust ja meditsiinilist järelevalvet, pesu pesemist ja võimalust osaleda vabaaja tegevustes.

  Klient vajab ööpäevaringset hooldaja kõrvalabi.

  Kliendil on piiratud iseseisev toimetulek tingituna füüsilise võimekuse langusest ja/või mäluhäiretest. Klient vajab osalist või täielikku juhendamist ja kõrvalabi paljude igapäevaste toimingute juures (söömine, koristamine, asjaajamine, riietumine, mähkmete vahetamine, liikumine hooldaja või abivahendi abil).

  +50 €
  ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE III

  Teenus sisaldab: majutust, toitlustamist, ööpäevaringset hooldust ja meditsiinilist järelevalvet, pesu pesemist ja võimalust osaleda vabaaja tegevustes.

  Klient vajab ööpäevaringset hooldaja kõrvalabi, ohutuse tagamise eesmärgil ka järelevalvet.

  Kliendi füüsiline võimekus on väga madal ja/või kannatab mäluhäirete all. Klient vajab täielikku hooldust ja abi igapäevaste toimingute tegemisel ja enese eest hoolitsemisel (söömine, koristamine, asjaajamine, riietumine, mähkmete vahetamine, asendi vahetamine, liikumine kõrvalise abiga, pesemine, abivahendeid lamatiste ennetamiseks/ravimiseks jms).

  +100 €
  ÜLDHOOLDUSTEENUS DEMENTSUSSÜNDROOMIGA KLIENDILE

  Teenus sisaldab: majutust, toitlustamist, ööpäevaringset hooldust ja meditsiinilist järelevalvet, pesu pesemist, võimalust osaleda vabaaja tegevustes ja ohutuse tagamise eesmärgil järelevalvet.

  Klient vajab ööpäevaringset hooldaja kõrvalabi, ohutuse tagamise eesmärgil ka järelevalvet.

  Kliendil on diagnoositud dementsussündroom. Klient vajab täielikku järelevalvet ja abi igapäevaste toimingute tegemisel ja enese eest hoolitsemisel (söömine, koristamine, asjaajamine, riietumine, mähkmete vahetamine jms).

  +150 €
  PRIVAATNE TUBA +100 €
  LÜHIAJALINE ÜLDHOOLDUSTEENUS (kuni 3 kuud)

  Teenus sisaldab tegevusi vastavalt üldhooldusteenuse tasemele.

  30 € päev
  LÜHIAJALINE ÜLDHOOLDUSTEENUS (kuni 3 kuud) dementsussündroomiga kliendile

  Teenus sisaldab tegevusi vastavalt üldhooldusteenuse tasemele.

  45 € päev
  LISATEENUSED
  Inkontinentsi tooted (mähkmed, püksmähkmed, sidemed) Vastavalt tegelikule kulule
  Ravimid Vastavalt tegelikule kulule
  Juuksuriteenus 5 €
  Pediküüriteenus 20 €
  *Täpne hoolduskoha maksumus selgub personaalse konsultatsiooni ja hooldusvajaduse hindamise käigus.

  Üldhooldusteenuse tase määratakse hooldusteenusele tulemise hetkel. Protsessis osalevad klient,
  kaasfinantseerija ja teenuse osutaja. Hooldusteenuse vajaduse muutumisel võib muutuda ka hind
  vastavalt tasemele ja hinnakirjale.

  Asukoht