Lihula Südamekodu

Lihula Südamekodu on inimestest hooliv ning nende ootustele ja vajadustele vastav tervist edendav eakatekodu, mis asub Lihula linnas Tallinnast 110 kilomeetri kaugusel. Pakutakse teenuseid ka erihoolt vajavatele puuetega inimestele Lihula Südamekodu eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja kliendikeskset tervishoiu ja hoolekandeteenust eakatele ja puudega inimestele. Arvestame kliendi vajadustega ja teeme koostööd kliendile lähedaste inimestega. Eesmärgiks on elukvaliteedi parendamine ja võimalikult täisväärtusliku elu võimaldamine. Osutatakse lisaks üldhoolekande teenustele ka erihoolekande teenuseid puuetega inimestele, päevakeskuse teenust eakatele, toetatud elamise ja toetatud töötamise teenuseid.

Vanda Birnbaum

juhataja

+372 53490026
vanda@sudamekodud.ee

Juhataja, hooldusjuht, majandusjuhataja üldtelefonid - 47 78 700 ja 53 49 0026
Üldhoolduse 1.osakond ja õde - 47 78 103
Üldhoolduse 2.osakond - 47 78 299
Erihoolekande Pärna osakond - 676 4953
Erihoolekande Oja osakond - 53 30 1970
Päevakeskus - 676 4954

Lihula Südamekodu OÜ (reg kood 14526680)
Tallinna mnt 37, Lihula linn, Lääneraana vald, Pärnu maakond 90303
arveldusarve: EE427700771003166458


Küsi vaba kohta