Lihula Südamekodu

Lihula Südamekodu on inimestest hooliv ning nende ootustele ja vajadustele vastav tervist edendav eakatekodu, mis asub Lihula linnas Tallinnast 110 kilomeetri kaugusel. Pakutakse teenuseid ka erihoolt vajavatele puuetega inimestele Lihula Südamekodu eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja kliendikeskset tervishoiu ja hoolekandeteenust eakatele ja puudega inimestele. Arvestame kliendi vajadustega ja teeme koostööd kliendile lähedaste inimestega. Eesmärgiks on elukvaliteedi parendamine ja võimalikult täisväärtusliku elu võimaldamine. Osutatakse lisaks üldhoolekande teenustele ka erihoolekande teenuseid puuetega inimestele, päevakeskuse teenust eakatele, toetatud elamise ja toetatud töötamise teenuseid.

KONTAKTID
Vanda Birnbaum
juhataja

+372 5349 0026
vanda@sudamekodud.ee

+372 477 8700 üldtelefon - hooldusjuht, majandusjuhataja, juhataja
+372 477 8103 Üldhoolduse 1.osakond ja õde
+372 477 8299 Üldhoolduse 2.osakond
+372 676 4953 Erihoolekande Pärna osakond
+372 5330 1970 Erihoolekande Oja osakond
+372 676 4954 Päevakeskus

KÜLASTUSED

PAKKIDE TOOMINE ELANIKELE
  • Elanikele toodud/saadetud pakke võtame vastu ja anname üle. Palume pakk anda töötaja kätte, kes toimetab selle paki saajale tuppa.

ANDMED
Lihula Südamekodu OÜ (reg kood 14526680)
Tallinna mnt 37, Lihula linn, Lääneraana vald, Pärnu maakond 90303
Arvelduskonto: EE427700771003166458


Küsi vaba kohta