Käru Südamekodu

Käru Südamekodu on hooliva teeninduse, hubase elamise, kena lilleaia ning kauni looduskeskkonnaga eakate kodu, mis asub Tallinnast 80 kilomeetri kaugusel Türi vallas. Käru Südamekodus on ööpäevaringne professionaalse hoolduspersonali järelevalve, pakutakse koduseid ja maitsvaid toite. Käru Südamekodu sobib hästi ka liikumispuuetega eakatele, samuti võetakse hooldusele dementsussündroomiga eakaid. Klientide päevi sisustatakse aastaringselt erinevate ja mitmekülgsete huvitegevustega.

Alates 1150.- eurot

Dementsusesõbralik asutus

Käru Südamekodu jaoks on ülimalt oluline üldhooldusteenusel viibivate dementsussündroomiga inimeste turvalisus. Spetsiaalne osakond on tehtud võimalikult turvaliseks ja dementsussündroomiga inimestele sobivaks.

Käru Südamekodu pingutusi on hinnanud Dementsuse Kompetentsikeskus, kes väljastas dementsusesõbraliku asutuse märgise 10. jaanuaril 2023. Märgise saanud asutuses on kodune ja turvaline keskkond, igapäevased tegevused ja üritused ning kliendi heaolu erinevates etappides on tagatud.

Teenused

Meditsiinilised teenused

Käru Südamekodus töötab meditsiiniõde, kes jälgib elanike tervist, võtab analüüse ning teeb tihedat koostööd Käru perearstikeskusega. Parema hooldustulemuse saavutamiseks saab võimalusel kasutada funktsionaalvoodeid ja lamatistevastaseid madratseid ning muid abivahendeid liikuvuse parandamiseks.

Hügieeniteenused

Iganädalane kliendi üldpesu, mille käigus tehakse käte ja jalgade hooldust. Korra nädalas pestakse isiklikku pesu, vahetatakse voodipesu ning koristatakse tube. Vajadusel sagedamini. Võimalik on kasutada sauna. Lisateenusena käib majas juuksur.

Arendavad teenused

Võimalus kasutada raamatukogu, puhkeruumi ja kööginurka, värsked ajalehed ja interneti kasutamise võimalus igapäevane. Igal korrusel ja puhkekohas on televiisor.

Jumalasõna ja hingehoid aastaringselt. Huvitegevused aastaringselt: käsitöö, kunst, laulmine, võimlemine, tants, mälutreening, etendused ja kontserdid majas, väljasõidud. Majas on tegevusjuhendaja. Soovijaile igapäevane õues liikumise ja sportimise võimalus. Olemas on treeningvahendid. Päeva- ja huvitegevuste läbiviimisel arvestatakse elanike soove ja vajadusi ning kõik tegevused on kohandatud vastavalt igaühe võimetele.

Toitlustus

Kolm korda päevas pakutakse oma köögis valmistatud maitsvaid koduseid toite, soovijatele pakutakse vahepala. Menüü koostamisel arvestatakse diabeetikute ja allergikute vajadusi. Igal korrusel on kohvi ja tee keetmise võimalus ning ühine külmkapp klientidel kasutuseks.

Teenused lähedastele

Lähedastele pakutakse võimalusel hingehoiuteenust, majas on privaatne kohtumisruum.

Looduskeskkond

Maja lähedal asub kaunis paisjärv, mõisapark ja mets. Lilleaed, marjapõõsad ja kõrgpeenrad on klientidele rõõmuks ja toimetamiseks.

Majutus

Majutus on 1-, 2- ja 3-kohalistes tubades. Majas korruste vahel liikumiseks on abiks suur lift, kuhu pääseb nii kanderaami kui ka ratastooliga.

Kontaktid

Juhataja

Heili Burmeister

+372 517 2057

heili@sudamekodud.ee

+372 487 4674 üldine telefon

+372 5322 9951 hooldusjuht

Külastused

Pakkide toomine elanikele

Elanikele toodud/saadetud pakke võtame vastu ja anname üle. Palume pakk anda töötaja kätte, kes toimetab selle paki saajale tuppa.

Andmed

Sepikoja tn 1, Käru alevik, Türi vald, Järva maakond 79201

Südamekodud AS (reg kood 14168513)
Juriidiline aadress Karjavälja tänav 4, Tallinn 12918
Arvelduskonto: EE207700771002349823

Küsi vaba kohta

  Hinnakiri

  PAKUTAV TEENUS TEENUSE MAKSUMUS
  ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE 1

  Madala hooldusvajadusega kliendile

  Üldhooldusteenuse tase 1 on madala hooldusvajadusega kliendile, kes tuleb iseseisvalt toime paljude enesehooldustoimingutega, kuid vajab vähest või osalist juhendamist ja kõrvalabi igapäevaste toimingute juures. Meie professionaalne ja kogemustega personal on abiks söömisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, liikumisel, pesemisel, asjaajamisel jms.
  Klient vajab peamiselt päevast kõrvalabi.

  1150€*
  ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE 2

  Keskmise hooldusvajadusega kliendile

  Üldhooldusteenuse tase 2 on keskmise hooldusvajadusega kliendile, kes igapäevaste toimingute juures vajab osalist või täielikku juhendamist ja kõrvalabi paljude igapäevaste toimingute juures meie kogemustega personali poolt. Meie professionaalne ja kogemustega personal on abiks söömisel, hügieenitoimingutel, asjaajamisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, liikumisel jms.
  Klient vajab ööpäevaringset kõrvalabi.

  +75 €
  ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE 3

  Kõrge hooldusvajadusega kliendile

  Üldhooldusteenuse tase 3 on kõrge hooldusvajadusega kliendile, kelle füüsiline võimekus on väga madal ja/või kannatab mäluhäirete all. Klient vajab täielikku hooldust ja abi igapäevaste toimingute tegemisel ja enese eest hoolitsemisel. Meie professionaalne ja kogemustega personal on abiks söömisel, koristamisel, asjaajamisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, asendi vahetamisel, liikumisel, pesemisel, stoomide hooldusel, kateetri vahetusel jms.
  Klient vajab ööpäevaringset kõrvalabi ja ohutuse tagamise eesmärgil ka järelevalvet.

  +150 €
  ÜLDHOOLDUSTEENUS TASE 4

  Väga kõrge hooldusvajadusega kliendile

  Üldhooldusteenuse tase 4 on väga kõrge hooldusvajadusega kliendile, kellel on diagnoositud dementsussündroom, mõni raske infektsioon või kui inimene kannatab raske sõltuvushäire all nagu alkoholism või narkomaania. Klient vajab täielikku hooldust, järelevalvet ja abi igapäevaste toimingute tegemisel ja enese eest hoolitsemisel. Meie professionaalne ja kogemustega personal on abiks söömisel, koristamisel, asjaajamisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, asendi vahetamisel, liikumisel, pesemisel jms.
  Klient vajab ööpäevaringset hooldaja kõrvalabi ja ohutuse tagamise eesmärgil ka järelevalvet.

  +220 €
  PRIVAATNE TUBA +200 €
  Inkontinentsi tooted (mähkmed, püksmähkmed, sidemed) Vastavalt tegelikult kulule
  Ravimid Vastavalt tegelikule kulule
  LISATEENUSED
  Eritranspordi veoteenus koos autojuhiga, ratastooli kasutajate vedu kokkuleppel kliendiga* 0,70 €/km, +10 €/h
  Sauna või dušši kasutamine (mitte majaelanikud) – 1 tund 5 €
  Pesu pesemine (mitte majaelanikud), masina valiku otsustab pesupesija vastavalt pesu kogusele, värvile jms

  • 9 kg masinas
  • 18 kg masinas
  • Kuivatamine
  10 €
  16 €
  10 €
  Isikliku televiisori kasutamine toas 5€/kuu
  Juuksuriteenus 5 €

   

  *Täpne hoolduskoha maksumus selgub personaalse konsultatsiooni ja hooldusvajaduse hindamise käigus.

  Igal Südamekodul on eripärad, mis seavad teenuse osutamiseks omad võimalused ja piirangud. Täpsem informatsioon vastavast Südamekodust.

  Üldhooldusteenuse tase määratakse hooldusteenusele tulemise hetkel. Protsessis osalevad klient, kaasfinantseerija ja teenuse osutaja. Hooldusteenuse vajaduse muutumisel võib muutuda ka hind vastavalt tasemele ja hinnakirjale.

  Alates 1. juulist 2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel, tasudes hooldekodu hoolduspersonali kulud.
  1. septembrist
   on prognoositav hoolduspersonali kulu inimese kohta 550€.

  Teenus sisaldab

  • Majutus
  • Toitlustus 4 korda päevas
  • 24/7 hooldusteenus
  • Abi pesemisel/hügieenitoimingutel
  • Ohutuse tagamise eesmärgil järelevalve
  • Abi ravimite manustamisel
  • Õe teenus vastavalt vajadusele
  • Pesu pesemine
  • Igapäevane ruumide korrashoid
  • Vajadusel elektriliselt reguleeritav voodi
  • Elektriline hädaabinupp toas
  • Võimalus osaleda vabaaja tegevustes
  • Hingehoidja
  • Vajadusel abivahendeid lamatiste ennetamiseks/ravimiseks

  Asukoht