Koroonaaeg tõi hooldekodudesse ärevust ja rahulolematust juurde, kirjutab Käru Südamekodu juhataja ning sotsiaalasutuste juhtide nõukoja juhatuse liige Heili Burmeister.

Hooldamine on praktiline tegevus, mille võtted ja õige järjekorra saab igaühele selgeks õpetada, samuti laused, mida seejuures kasutada või mitte. Hooldajate koolitusnõuded on rangemad kui haiglates, kuid miks siis kuuleb tihemini süüdistusi hooldusasutuste kohta?

Haiglates vaevalt hooldajad inimeste terviseseisundit või igapäevaelu lähedastele selgitavad. Seda teevad arstid ja õed. Pahameelepuhanguid tuleb aga ette igal pool. Emotsioonid saadavad inimesi, nendeta muutuks elu halliks. Teisalt toovad tunded kaasa suhtlemiskonflikte. Suhtlemine on kunst, millega päris igaüks hakkama ei saa, koolita kui palju tahes. Ega hooldaja peagi olema mustersuhtleja, temalt ootab asutus muud.