SÜDAMEKODUD

HOOLDEKODU KÜLASTUSKORD

  1. Külastada saab ainult vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud kliente.
  2. Külastamise aeg lepitakse kokku telefoni või e-kirja teel.
  3. Külastamine toimub üldjuhul õuealal.
  4. Korraga saab külastada vaid ühte klienti.
  5. Ühel kliendil saab korraga olla kuni 2 külalist.
  6. Külastuse kestus on kuni 30 minutit.
  7. Külastaja on kohustatud kandma kirurgilist kaitsemaski.
  8. Külastajatel ei tohi olla hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid ja nad ei tohi olla COVID-19 haigestunu lähikontaktsed. Selle kinnitamiseks palume külastajal täita tervisedeklaratsiooni. 
  9. Otsest lähikontakti (sh kätlemist või kallistamist) palume vältida. Külastajatel tuleb rangelt pidada kinni käte- ja hingamisteede hügieenist.
  10. Hooldekodu juhatajal on õigus teha erandeid külastamise piirangute osas mh erandlikel asjaoludel (näiteks kliendi tervisliku seisundi olulisel halvenemisel).

REGISTREERI KÜLASTUS

Käru Südamekodu

Värska Südamekodu

Lihula Südamekodu

Saaremaa Südamekodu

Kunda Südamekodu

Piigaste Südamekodu